Przeglądy i serwis gaśnic

Wyposażenie lokalu w urządzenia  przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy to obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy obiekcie. Ma ona na celu zapewnienie możliwości ugaszenia pożaru w jego fazie początkowej. Gaśnice oraz pozostały sprzęt gaśniczy powinien być poddawany konserwacji minimum raz do roku.

Przegląd roczny gaśnicy obejmuje:

  • Oględziny zbiornika pozwalające zweryfikować brak mechanicznych uszkodzeń urządzenia oraz braków poszczególnych elementów gaśnicy
  • Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku przy pomocy manometru
  • Umieszczenie w widocznym miejscu firmowej kontrolki z datą ostatniego i najbliższego przeglądu.

Zasady rozmieszczania gaśnic, ich rodzaje oraz ich ilość i obiekty, w jakich powinny się znajdować określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719). Gaśnicami, które spełniają wymagania Polskich Norm, są wszystkie posiadające aktualny, wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności.

Na gaśnicach możemy znaleźć oznaczenia konkretnych grup pożarów do gaszenia których są przeznaczone.

A – pożary organicznych materiałów stałych

B – Pożary cieczy palnych i substancji topniejących  pod wpływem ciepła

C – gazów

D – metali

F – tłuszczów i olejów

Rodzaje gaśnic

Ze względu na środek gaśniczy możemy wyróżnić:

Gaśnice pianową – środek gaśniczy w postaci wodnego roztworu środka pianotwórczego. Gaśnice te mają zastosowanie zwłaszcza do gaszenia pożarów grupy A i B.

Gaśnice śniegową – środek gaśniczy w postaci skroplonego dwutlenku węgla. Nie wolno nią gasić palącej się odzieży na człowieku  gdyż temperatura wydostającego się dwutlenku węgla z gaśnicy dochodzi do – 80°C. Gaśnice te sprawdzają się przy gaszeniu pożarów z grup B i C;

Gaśnice proszkową – środkiem gaśniczym jest proszek. Gaśnica ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie zanieczyszczenie proszkiem nie jest szkodliwe dla gaszonych przedmiotów. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku.

Preferencje prywatności
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.