Przeglądy System Oddymiania

Urządzenia do oddymiania klatek schodowych powinny znajdować się na wyposażeniu większości budynków wielokondygnacyjnych. Odymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych zapewnia bezpieczeństwo ludzi w budynku. Wentylacja pożarowa reguluje przepływ powietrza i dymów w taki sposób, aby jak najszybciej wyciągnąć trujące gazy na zewnątrz, które odcinają drogi ewakuacyjne, uniemożliwiając tym ewakuację ludzi z budynku. Ratownicy oraz użytkownicy uciekający z budynku mogą mieć trudność z wydostaniem się na zewnątrz ze względu na szybko rozprzestrzeniający się dym. To spowodowało, że oddymianie klatek schodowych stało się bardzo ważnym aspektem przepisów prawnych. Podstawowe kryteria funkcjonowania systemów oddymiania określają wytyczne CNBPO-PIB W-0003. Sposób uruchamiania  (ręczny lub automatyczny) zależy od zastosowanej technologii i warunków technicznych obiektu. Po uruchomieniu systemu oddymiania sygnał alarmu przekazywany jest do centrali, która powoduje otwarcie klap przewietrzających.  Przepisy i normy określają jedynie cel działania systemu, standardy i wytyczne dotyczące projektowania instalacji. Natomiast rozwiązanie techniczne wentylacji pożarowej musi być za każdym razem dostosowane indywidualnie do warunków panujących w danym obiekcie.

W skład kompletnego systemu przeciwpożarowego wchodzą:

  • centrala  sterująca
  • przyciski: przewietrzania oraz ręcznego uruchamiania klap dymowych
  • czujniki dymu i temperatury
  • siłowniki sterujące klapami
  • drzwi, okna i klapy napowietrzające

Systemy oddymiania poza swoimi funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo w razie wystąpienia pożaru, znajdują bardzo praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Między innymi umożliwiają naturalne doświetlenie budynku oraz szybkie wietrzenie pomieszczeń. Odpowiednio zaprojektowane i usytuowane mogą również znaleźć zastosowanie jako wyjścia na dach.

Systemy oddymiania jak wszystkie instalacje i urządzenia przeciwpożarowe podlegają okresowym przeglądom i konserwacjom, których częstotliwość określa  § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719).  Z zapisu wynika, iż wszelkie techniczne i  konserwacyjne czynności powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej  niż raz w roku.

Poza specjalistycznymi przeglądami okresowymi, odpowiednio przeszkoleni użytkownicy  (pracownicy) obiektu, zobowiązani są do  codziennej kontroli podstawowego zadziałania systemu oraz zgłaszania nieprawidłowości do firmy serwisującej.

Preferencje prywatności
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.