Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów  traktowanych jako urządzenia przeciwpożarowe stałe lub półstałe, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak  nie rzadziej jednak niż raz w roku.  Wynika to z  § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Co najmniej raz w roku przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym powinny być poddane wszystkie hydranty na terenie zakładu.

Do czynności przeglądowych dla hydrantów wewnętrznych należy między innymi:

  • sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu, tj. (dla hydrantu wewnętrznego): skrzynki hydrantowej, węża, zaworu, zwijadła, prądownicy na stałe przyłączonej oraz znaku „hydrant wewnętrzny”
  • dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy,
  • pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia,
  • oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą zawierającą informacje o dacie ostatniego oraz następnego przeglądu, nazwie firmy wykonującej przegląd oraz oznaczeniu sprawności urządzenia.
  • przebadanie węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (co 5 lat)

oraz zewnętrznych:

  • sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego,
  • Sprawdzenie otwarcia zasuwy,
  • Dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego
Red fire hydrant. City street. Fire hidrant for emergency fire access

Hydranty wewnętrzne  25 (HW DN25)  i 52 (HW DN52)  oraz zawory hydrantowe 52 (ZH DN52) powinny być umieszczane na każdej kondygnacji w budynku, w łatwo dostępnych lokalizacjach. Hydranty powinny być umieszczane przy drogach komunikacyjnych tj przy wejściach do budynku, korytarzach, na klatkach schodowych.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

HW DN 25 – 1,0 dm ³/s

HW DN 52 / ZH DN52 – 2,5 dm ³/s

HW DN 33 – 1,5 dm ³/s

HZ DN 80 – 10,0 dm ³/s

Każdy przegląd oraz naprawa powinny być zakończone protokołem zawierającym dokładnie opisane czynności oraz stan urządzenia.

Preferencje prywatności
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.